Työnäytteitä

Referensseinä joitakin tekemiämme projekteja (ei NDA-projektit), joista olemme erityisen ylpeitä. Projekteissa on toteutettu jotakin normaaleista tai tavanomaisista projekteista poikkeavaa, mistä voit lukea alta enemmän.

Kuvaus

Savon koulutuskuntayhtymään kuuluu useampia kouluja ja koulutuspalveluja Kuopion läheisyydessä. Informaation jakamisessa ja markkinoinnissa toimii suurelta osin verkkosivusto, jota käyttävät oppilaat ja henkilökunta.

Verkkosivusto uudistettiin pois kaupallisesta sisällönhallintajärjestelmistä 2015 ja verkkosivustoprojektin toteutti Crealab. TIP Solutions toteutti hosting-ratkaisun Sakkyn omille virtuaalipalvelimille, sekä tarjosi konsultaatiota kehitystyössä.

Yhteenveto

Hosting-ratkaisun oikeanlainen valinta ja toteutus verkkosivustolle voi tuntua pieneltä ja epäolennaiselta asialta, mutta korostuu projektin kehittyessä. Jos sivusto on hidas, sitä on vähintäänkin epämukava käyttää. Toisaalta skaalattavissa oleva ratkaisu antaa liikkumavaraa, jos resursseja tarvitaan enemmän.

Palvelimen nopeutta tarkkaillaan säännöllisesti TIP Solutionsin toteuttamalla monitorointijärjestelmällä, jolloin hitausongelmiin voidaan puuttua.

Luonnollisesti sivusto toimii TLS-salauksella eli https-prokollalla.

Kuvaus

Tiera on valtakunnallinen kuntien omistama yhtiö, joka tarjoaa Suomen kunnille erilaisia palveluja - kuten IT-palveluja. Verkkosivustot-projektin tarkoitus oli tarjota kunnille julkaisujärjestelmä, jossa perustuote sisältäisi kunnissa tarvittavia toimintoja ja antaisi lähtökohdat jatkokehitykselle, sekä kunnan yleisilmeen luomiselle. Projekti oli suurimpia verkkosivuprojekteja Suomessa ja tuotti sivustot muun muassa Mikkelille, Imatralle ja Kajaanille.

TIP Solutions tuli projektiin noin 1.5-vuoden jälkeen projektin alkamisesta tarjoten konsultaatiota ja kehitystyötä. Vaikeuksia tuotti mm. monikielisyys ja deployment -asiat, jotka ovat tunnettuja haasteita Drupal versiossa 7, jossa best practises käytännöt korostuvat. Varma ja tehokas kehitysprosessi vaikuttaa jokapäiväiseen kehitystyöhön, ja sitä kautta laatuun ja kustannuksiin. Onneksi kyseiset haasteet ovat ratkaistu teknisesti paremmin versiossa 8, mutta silti on olemassa parhaita käytäntöjä, miten tehdä kehitystyötä. Esimerkiksi featuren eli ominaisuuksien käyttö on edelleen oleellista, joka mahdollistaa omien komponenttien rakentamisen ja näin koodin tehokkaan uudelleenkäytön,  

Projektissa tehtiin monia asioita oikein - kuten lokaalin kehitysympäristön-, testaus- ja tuotantoympäristöjen käyttö. Uudistetussa kehitys-workflowssa palvelinten provisointi ja deployment-prosessit toimivat jo varmasti ja tehokkaasti.

Tiera verkkosivustot pilkottiin ja myytiin eri yrityksille 2016, jolloin TIP Solutions jäi pois kehitystyöstä.

Yhteenveto

Suuressa projektissa tehokas kehitystyön workflow ja parhaat käytännöt korostuvat. Tämän takia on tärkeää, että kehitystiimillä on kokemusta projektiin valitusta tekniikasta, koska esimerkiksi joka päiväinen kamppailu muutosten testaamisessa ja saamisessa tuotantoon on resurssien hukkaamista.

Kuvaus

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset on Suomen ICT-ammattilaiselle tarkoitettu järjestö, jolla on noin 30 erilaista jäsenyhdistystä. TIVIA:n jäseniä on noin kymmenen tuhatta ja muita organisaatioita jäseninä on noin 400.

TIVIA tarjoaa jäsenyhdistyksilleen mahdollisuuden ottaa käyttöön verkkosivusto, joka on osa toteutettua multisivustoa.

Projektissa päivitettiin Drupal 6 -multisivuston päivitys Drupal 7:ään, koska version 6 tuki oli loppumassa. Koska versio 8 ei vielä ollut valmis, tehtiin päätös siirtyä ensin versioon 7, joka on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi. Uusien sivustojen nopeaan luomiseen installoitiin myös Aegir -hallintapaneeli.

Sivuston julkaisemisen yhteydessä rakenttiin yhdistykselle uusi brändi, jolloin sivusto toimi suurena osana lanseerausta. Muita työläitä projektin haasteita oli mm. Shibboleth -autentikointi, jolla käyttäjät pystyivät kirjautumaan sisään sivustolle tai erilliseen yhdistyksen käyttämään hallintointiohjelmistoon.

TIP Solutions toteutti mm. Verkkosivuston rakentamisen, integraatiota ja uuden hosting -palvelun.

Yhteenveto

Suuressa projektissa, jossa julkistamispäivämäärä on jo sovittu, sekä tekijöitä on useita, korostuu suunnittelu ja päätösten teko. Teknisellä puolella aikaa säästävät best practises -käytännöt ja oikeanlainen tehokas workflow, sekä kaikille selvä implementaatio-suunnitelma.

Projekti saatiin julkaistuksi ajoissa, kun tehtiin oikeat päätökset, mitä jatko-kehitykseen jätetään julkistamisen jälkeen.