Työnäytteitä

Referensseinä joitakin tekemiämme projekteta, joista olemme erityisen ylpeitä. Projekteissa on toteutettu jotakin normaaleista tai tavanomaisista projekteista poikkeavaa, mistä voit lukea alta enemmän.

Kuvaus

XRG Simulation on Hampurilainen yritys, joka tarjoaa ohjelmistoja mallintamisen ja simulaatiohin. Heillä on tuotteita moniin erilaisiin teollisuuden aloihin kuten voimalaitoksiin, lentokoneiden kehitykseen ja autoteollisuuteen. Uuden sisällönhallintajärjestelmän tarkoitus on toimia markkinointityökaluna ja tarjoja informaatiota heidän asiakkailleen.

Brändäys ja design -materiaalit XRG oli toteuttnut valmiiksi yhdessä E D W A R D T O N Y :n kanssa. Meidän työmme oli rakentaa suunnitelman mukainen verkkosivu ja tehdä migraatio entisestä järjestelmästä.

Uuden sivuston rakentaminen oli perus CMS-projekti, jossa on monikielisyyden tuki, responsiivisyys kaikille laitteille, sekä perus hakukoneoptimointi. Rakensimme sivuston käyttäen Paragraphs-moduulia, joka ratkaisee ongelman, että sivuston loppukäyttäjä voi rikkoa sivuston muotoilun (mobiililaitteille) lisätessään sisältöä WYSIWYG-editorin kautta. Käyttäen Paragraphia ja Responsive image -moduulia sivusto osaa aina mukauttaa lisätyn sisällön optimoidusti oikein.

Yhteenveto

Isoin yksittäinen asia sivustolle oli toteuttaa etusivun karuselli, jossa esitellään XRG:n tarjoamat tuotteet ja saada se toimimaan fiksusti kaikilla laitteilla. Kirjoitimme asiasta blogipostin, koska toteutuksen vaativuus tuli yllätyksenä.

Olemme erittäin tyytyväisiä Paragraph-moduulin toimintaan, jota käytämme nyt kaikissa projekteissamme ja josta olemme saanut vain positiivista palautetta sivustojen loppukäyttäjiltä. Moduuli näyttää ratkaisevan "haasteen", että kaikki sisältö lisätään WYSIWYG editorin läpi yhteen tai useampaan tekstikenttään. Investointi kirjoittaa hieman enemmän CSS (tai SASS/LESS) koodia ennen sivuston julkaisua on paljon parempi ratkaisu kuin että loppukäyttäjä taistelee aina kerta lisätessään uutta sisältöä tai että sivuston CSS-koodia joudutaan optimoimaan sivuston julkaisun jälkeen.

Projekti on toteutettu käyttäen Drupalin composer mallia ja Config split -moduulia, jotka yhdessä käytettynä tarjoavat sivuston nopean ja luotettavan jatkokehityksen.

Kuvaus

Finn-US ja Halmari ovat yrityksiä, jonka pääasiallinen liiketoiminta on lähettää rahtia (kuten autoja, moottoripyöriä ja merikontteja) USA:sta Suomeen ja maailmalle. Koska liiketoiminta on jaettu kahteen eri yritykseen, oli tarve kahdelle eri sivustolle. Ensin toteutettiin finn-us.com, josta saatiin nopeasti kloonattua toinen samaa konseptia käyttävä sivusto.

Projektissa päivitettiin entinen verkkosivusto Drupal-alustalle ja uudistettiin ulkonäköä, sekä tehtiin migraatiot custom Wordpress plugineille. Haastavimpana työtä oli sivustolla toimiva rahtilaskuri, jolla voi laskea tilaus- ja lähetyskustannukset, jonka jälkeen voi välittömästi siirtyä tilaamaan haluttua palvelua.

Toinen ohjelmointityö oli tehdä varasto-osoitteen luominen Magaya-järjestelmään, jolla käyttäjä voi seurata muun muassa omien lähetyksiensä edistämistä. Tässä käytettiin Webform moduulia, jonka rinnalle ohjelmoitiin custom-moduuli.

Designissa kiinnitettiin huomiota erityisesti toimivuuteen kaikilla laitteilla kuten tableteilla, sekä että sivusto olisi erittäin helppokäyttöinen ja tuttu vierailijoille.

TIP Solutions toteutti projektin kokonaisuudessaan.

Yhteenveto

Kehitystyössä eniten työtunteja vaati custom-moduulien porttaus ja sivuston käytettävyyden optimoiminen kohdeyleisölle käyttäjäystävälliseksi. Välittömästi sivun julkistuksen jälkeen Finn-US:n asiakkailta on tullut erittäin positiivistä palautetta tilausprosessin toimivuudesta.

Sivusto toteutettiin monikieliseksi, johon voidaan myöhemmin helposti lisätä muita kieliä, kun liiketoiminta-alueet laajenevat.

Hosting-ratkaisuna on TIP Solutionsin käyttämä default Drupal-optimoitu pakka.

Kuvaus

Savon koulutuskuntayhtymään kuuluu useampia kouluja ja koulutuspalveluja Kuopion läheisyydessä. Informaation jakamisessa ja markkinoinnissa toimii suurelta osin verkkosivusto, jota käyttävät oppilaat ja henkilökunta.

Verkkosivusto uudistettiin pois kaupallisesta sisällönhallintajärjestelmistä 2015 ja verkkosivustoprojektin toteutti Crealab. TIP Solutions toteutti hosting-ratkaisun Sakkyn omille virtuaalipalvelimille, sekä tarjosi konsultaatiota kehitystyössä.

Yhteenveto

Hosting-ratkaisun oikeanlainen valinta ja toteutus verkkosivustolle voi tuntua pieneltä ja epäolennaiselta asialta, mutta korostuu projektin kehittyessä. Jos sivusto on hidas, sitä on vähintäänkin epämukava käyttää. Toisaalta skaalattavissa oleva ratkaisu antaa liikkumavaraa, jos resursseja tarvitaan enemmän.

Palvelimen nopeutta tarkkaillaan säännöllisesti TIP Solutionsin toteuttamalla monitorointijärjestelmällä, jolloin hitausongelmiin voidaan puuttua.

Luonnollisesti sivusto toimii TLS-salauksella eli https-prokollalla.

Kuvaus

Tiera on valtakunnallinen kuntien omistama yhtiö, joka tarjoaa Suomen kunnille erilaisia palveluja - kuten IT-palveluja. Verkkosivustot-projektin tarkoitus oli tarjota kunnille julkaisujärjestelmä, jossa perustuote sisältäisi kunnissa tarvittavia toimintoja ja antaisi lähtökohdat jatkokehitykselle, sekä kunnan yleisilmeen luomiselle. Projekti oli suurimpia verkkosivuprojekteja Suomessa ja tuotti sivustot muun muassa Mikkelille, Imatralle ja Kajaanille.

TIP Solutions tuli projektiin noin 1.5-vuoden jälkeen projektin alkamisesta tarjoten konsultaatiota ja kehitystyötä. Vaikeuksia tuotti mm. monikielisyys ja deployment -asiat, jotka ovat tunnettuja haasteita Drupal versiossa 7, jossa best practises käytännöt korostuvat. Varma ja tehokas kehitysprosessi vaikuttaa jokapäiväiseen kehitystyöhön, ja sitä kautta laatuun ja kustannuksiin. Onneksi kyseiset haasteet ovat ratkaistu teknisesti paremmin versiossa 8, mutta silti on olemassa parhaita käytäntöjä, miten tehdä kehitystyötä. Esimerkiksi featuren eli ominaisuuksien käyttö on edelleen oleellista, joka mahdollistaa omien komponenttien rakentamisen ja näin koodin tehokkaan uudelleenkäytön,  

Projektissa tehtiin monia asioita oikein - kuten lokaalin kehitysympäristön-, testaus- ja tuotantoympäristöjen käyttö. Uudistetussa kehitys-workflowssa palvelinten provisointi ja deployment-prosessit toimivat jo varmasti ja tehokkaasti.

Tiera verkkosivustot pilkottiin ja myytiin eri yrityksille 2016, jolloin TIP Solutions jäi pois kehitystyöstä.

Yhteenveto

Suuressa projektissa tehokas kehitystyön workflow ja parhaat käytännöt korostuvat. Tämän takia on tärkeää, että kehitystiimillä on kokemusta projektiin valitusta tekniikasta, koska esimerkiksi joka päiväinen kamppailu muutosten testaamisessa ja saamisessa tuotantoon on resurssien hukkaamista.

Kuvaus

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset on Suomen ICT-ammattilaiselle tarkoitettu järjestö, jolla on noin 30 erilaista jäsenyhdistystä. TIVIA:n jäseniä on noin kymmenen tuhatta ja muita organisaatioita jäseninä on noin 400.

TIVIA tarjoaa jäsenyhdistyksilleen mahdollisuuden ottaa käyttöön verkkosivusto, joka on osa toteutettua multisivustoa.

Projektissa päivitettiin Drupal 6 -multisivuston päivitys Drupal 7:ään, koska version 6 tuki oli loppumassa. Koska versio 8 ei vielä ollut valmis, tehtiin päätös siirtyä ensin versioon 7, joka on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi. Uusien sivustojen nopeaan luomiseen installoitiin myös Aegir -hallintapaneeli.

Sivuston julkaisemisen yhteydessä rakenttiin yhdistykselle uusi brändi, jolloin sivusto toimi suurena osana lanseerausta. Muita työläitä projektin haasteita oli mm. Shibboleth -autentikointi, jolla käyttäjät pystyivät kirjautumaan sisään sivustolle tai erilliseen yhdistyksen käyttämään hallintointiohjelmistoon.

TIP Solutions toteutti mm. Verkkosivuston rakentamisen, integraatiota ja uuden hosting -palvelun.

Yhteenveto

Suuressa projektissa, jossa julkistamispäivämäärä on jo sovittu, sekä tekijöitä on useita, korostuu suunnittelu ja päätösten teko. Teknisellä puolella aikaa säästävät best practises -käytännöt ja oikeanlainen tehokas workflow, sekä kaikille selvä implementaatio-suunnitelma.

Projekti saatiin julkaistuksi ajoissa, kun tehtiin oikeat päätökset, mitä jatko-kehitykseen jätetään julkistamisen jälkeen.