Työnäytteitä

Referensseinä joitakin tekemiämme projekteta, joista olemme erityisen ylpeitä. Projekteissa on toteutettu jotakin normaaleista tai tavanomaisista projekteista poikkeavaa, mistä voit lukea alta enemmän.

Kuvaus

Kunnonpaikka on yli sata henkilö työllistävä hyvinvointikeskus, joka tarjoaa laajan valikoiman palveluja kuten kuntoutusta, kokoustiloja yrityksille, ravintoloita ja monia urheilumahdollisuuksia. Uuden verkkosivuston tarve oli ollut jo jonkin aikaa, koska entinen julkaisujärjestelmä ei tarjonnut enää nykypäivän tarpeita ja moniin muokkaustarpeisiin tarvittiin palveluntarjoajan avustusta. Toisin sanoen entinen sisällönhallintajärjestelmä (CMS) ei ollut tarpeeksi joustavasti konfiguroitavissa itse asiakkaan puolelta. CMS:ien vertailun jälkeen Kunnonpaikka valitsi Drupal-alustan, koska joustavuus mm. rooleissa ja käyttöoikeuksissa, sekä monikielisyydessä on edellä esimerkiksi Wordressiä.

Kunnonpaikalla on oma graafinen ohjeistus (styleguide) ja käyttäen entistä sivustoa lähtökohtana laadittiin kohdeyleisölle sopiva, hieman modernisoitu layout. Koska järjestelmän pitää palvella kaikkia kylpylähotellin osastoja, jotka tarjoaa suuren määrän erilaisia sivuston osia (kuten eri värimaailmalla toteutettu kuntoutusosio) käytettiin apuna Panelizeria. Tällöin ylläpitäjä-roolilla toimivat käyttäjät voivat itse klikkailla kasaan toisistaan poikkeavia sivuja ja näyttää vierailijalla vaikkapa eri nostoja riippuen kontekstista.

Sivusto käyttää hyväksi ajastustoimintoja mm. viikoittaisten lounasmenujen oikeanaikaiseen julkaisuun. Tällöin menut voidaan laatia valmiiksi jo edellisellä viikolla vaikka itse kokin toimesta (jolla ainoastaan on oikeus muokata listoja) ja ilman edellistä kokemusta sisällönhallinnasta muokkaaminen on ollut "yllättävän helppoa".

Eniten työtä projektissa vaativat kaksi erilaista kalenteria, koska etusivun kuukausikalenteri ja liikuntakalenteri ovat sivuston eniten vierailtuja sivuja. Ja Drupal yhteisö ei rakennushetkellä tarjonnut valmista moduulia kaikkeen haluttuun toiminnallisuuteen. Mutta kuten aina ratkaisu löytyi käyttäen Views + Exposed filter + Calendar + Quicktabs moduuleita, sekä hieman Javascriptiä.

Yhteenveto

Suurin haaste projektissa oli tarjota palvelut kaikille Kunnonpaikan osapuolille, jotka sivustoa käyttävät ja jossa he palveluitaan tarjoavat. Tämä tarkoittaa, että sivustoa päivittävät eri tasoiset ja eri tehtävissä toimivat henkilöt. Joskus asia on ratkaistu käyttämällä multisivustoja, jolloin yrityksen eri osastoilla on täysin eri verkkosivustot. Tai yrityksessä on 1-2-henkilöä, jotka päivittävät sivustoa muiden puolesta, joka johtaa turhiin sähköpostikeskusteluihin ja ajanhukkaan. Vaikka Drupal-alustaa on kritsoitu huonosta editointikokemuksesta, niin Drupal 8 näyttäisi osaltaan ratkaisseen tämän ongelman.

Kuvaus

XRG Simulation on Hampurilainen yritys, joka tarjoaa ohjelmistoja mallintamisen ja simulaatiohin. Heillä on tuotteita moniin erilaisiin teollisuuden aloihin kuten voimalaitoksiin, lentokoneiden kehitykseen ja autoteollisuuteen. Uuden sisällönhallintajärjestelmän tarkoitus on toimia markkinointityökaluna ja tarjoja informaatiota heidän asiakkailleen.

Brändäys ja design -materiaalit XRG oli toteuttnut valmiiksi yhdessä E D W A R D T O N Y :n kanssa. Meidän työmme oli rakentaa suunnitelman mukainen verkkosivu ja tehdä migraatio entisestä järjestelmästä.

Uuden sivuston rakentaminen oli perus CMS-projekti, jossa on monikielisyyden tuki, responsiivisyys kaikille laitteille, sekä perus hakukoneoptimointi. Rakensimme sivuston käyttäen Paragraphs-moduulia, joka ratkaisee ongelman, että sivuston loppukäyttäjä voi rikkoa sivuston muotoilun (mobiililaitteille) lisätessään sisältöä WYSIWYG-editorin kautta. Käyttäen Paragraphia ja Responsive image -moduulia sivusto osaa aina mukauttaa lisätyn sisällön optimoidusti oikein.

Yhteenveto

Isoin yksittäinen asia sivustolle oli toteuttaa etusivun karuselli, jossa esitellään XRG:n tarjoamat tuotteet ja saada se toimimaan fiksusti kaikilla laitteilla. Kirjoitimme asiasta blogipostin, koska toteutuksen vaativuus tuli yllätyksenä.

Olemme erittäin tyytyväisiä Paragraph-moduulin toimintaan, jota käytämme nyt kaikissa projekteissamme ja josta olemme saanut vain positiivista palautetta sivustojen loppukäyttäjiltä. Moduuli näyttää ratkaisevan "haasteen", että kaikki sisältö lisätään WYSIWYG editorin läpi yhteen tai useampaan tekstikenttään. Investointi kirjoittaa hieman enemmän CSS (tai SASS/LESS) koodia ennen sivuston julkaisua on paljon parempi ratkaisu kuin että loppukäyttäjä taistelee aina kerta lisätessään uutta sisältöä tai että sivuston CSS-koodia joudutaan optimoimaan sivuston julkaisun jälkeen.

Projekti on toteutettu käyttäen Drupalin composer mallia ja Config split -moduulia, jotka yhdessä käytettynä tarjoavat sivuston nopean ja luotettavan jatkokehityksen.

Kuvaus

Finn-US ja Halmari ovat yrityksiä, jonka pääasiallinen liiketoiminta on lähettää rahtia (kuten autoja, moottoripyöriä ja merikontteja) USA:sta Suomeen ja maailmalle. Koska liiketoiminta on jaettu kahteen eri yritykseen, oli tarve kahdelle eri sivustolle. Ensin toteutettiin finn-us.com, josta saatiin nopeasti kloonattua toinen samaa konseptia käyttävä sivusto.

Projektissa päivitettiin entinen verkkosivusto Drupal-alustalle ja uudistettiin ulkonäköä, sekä tehtiin migraatiot custom Wordpress plugineille. Haastavimpana työtä oli sivustolla toimiva rahtilaskuri, jolla voi laskea tilaus- ja lähetyskustannukset, jonka jälkeen voi välittömästi siirtyä tilaamaan haluttua palvelua.

Toinen ohjelmointityö oli tehdä varasto-osoitteen luominen Magaya-järjestelmään, jolla käyttäjä voi seurata muun muassa omien lähetyksiensä edistämistä. Tässä käytettiin Webform moduulia, jonka rinnalle ohjelmoitiin custom-moduuli.

Designissa kiinnitettiin huomiota erityisesti toimivuuteen kaikilla laitteilla kuten tableteilla, sekä että sivusto olisi erittäin helppokäyttöinen ja tuttu vierailijoille.

TIP Solutions toteutti projektin kokonaisuudessaan.

Yhteenveto

Kehitystyössä eniten työtunteja vaati custom-moduulien porttaus ja sivuston käytettävyyden optimoiminen kohdeyleisölle käyttäjäystävälliseksi. Välittömästi sivun julkistuksen jälkeen Finn-US:n asiakkailta on tullut erittäin positiivistä palautetta tilausprosessin toimivuudesta.

Sivusto toteutettiin monikieliseksi, johon voidaan myöhemmin helposti lisätä muita kieliä, kun liiketoiminta-alueet laajenevat.

Hosting-ratkaisuna on TIP Solutionsin käyttämä default Drupal-optimoitu pakka.

Kuvaus

Savon koulutuskuntayhtymään kuuluu useampia kouluja ja koulutuspalveluja Kuopion läheisyydessä. Informaation jakamisessa ja markkinoinnissa toimii suurelta osin verkkosivusto, jota käyttävät oppilaat ja henkilökunta.

Verkkosivusto uudistettiin pois kaupallisesta sisällönhallintajärjestelmistä 2015 ja verkkosivustoprojektin toteutti Crealab. TIP Solutions toteutti hosting-ratkaisun Sakkyn omille virtuaalipalvelimille, sekä tarjosi konsultaatiota kehitystyössä.

Yhteenveto

Hosting-ratkaisun oikeanlainen valinta ja toteutus verkkosivustolle voi tuntua pieneltä ja epäolennaiselta asialta, mutta korostuu projektin kehittyessä. Jos sivusto on hidas, sitä on vähintäänkin epämukava käyttää. Toisaalta skaalattavissa oleva ratkaisu antaa liikkumavaraa, jos resursseja tarvitaan enemmän.

Palvelimen nopeutta tarkkaillaan säännöllisesti TIP Solutionsin toteuttamalla monitorointijärjestelmällä, jolloin hitausongelmiin voidaan puuttua.

Luonnollisesti sivusto toimii TLS-salauksella eli https-prokollalla.

Kuvaus

Tiera on valtakunnallinen kuntien omistama yhtiö, joka tarjoaa Suomen kunnille erilaisia palveluja - kuten IT-palveluja. Verkkosivustot-projektin tarkoitus oli tarjota kunnille julkaisujärjestelmä, jossa perustuote sisältäisi kunnissa tarvittavia toimintoja ja antaisi lähtökohdat jatkokehitykselle, sekä kunnan yleisilmeen luomiselle. Projekti oli suurimpia verkkosivuprojekteja Suomessa ja tuotti sivustot muun muassa Mikkelille, Imatralle ja Kajaanille.

TIP Solutions tuli projektiin noin 1.5-vuoden jälkeen projektin alkamisesta tarjoten konsultaatiota ja kehitystyötä. Vaikeuksia tuotti mm. monikielisyys ja deployment -asiat, jotka ovat tunnettuja haasteita Drupal versiossa 7, jossa best practises käytännöt korostuvat. Varma ja tehokas kehitysprosessi vaikuttaa jokapäiväiseen kehitystyöhön, ja sitä kautta laatuun ja kustannuksiin. Onneksi kyseiset haasteet ovat ratkaistu teknisesti paremmin versiossa 8, mutta silti on olemassa parhaita käytäntöjä, miten tehdä kehitystyötä. Esimerkiksi featuren eli ominaisuuksien käyttö on edelleen oleellista, joka mahdollistaa omien komponenttien rakentamisen ja näin koodin tehokkaan uudelleenkäytön,  

Projektissa tehtiin monia asioita oikein - kuten lokaalin kehitysympäristön-, testaus- ja tuotantoympäristöjen käyttö. Uudistetussa kehitys-workflowssa palvelinten provisointi ja deployment-prosessit toimivat jo varmasti ja tehokkaasti.

Tiera verkkosivustot pilkottiin ja myytiin eri yrityksille 2016, jolloin TIP Solutions jäi pois kehitystyöstä.

Yhteenveto

Suuressa projektissa tehokas kehitystyön workflow ja parhaat käytännöt korostuvat. Tämän takia on tärkeää, että kehitystiimillä on kokemusta projektiin valitusta tekniikasta, koska esimerkiksi joka päiväinen kamppailu muutosten testaamisessa ja saamisessa tuotantoon on resurssien hukkaamista.