Tiera verkkosivustot

Kuvaus

Tiera on valtakunnallinen kuntien omistama yhtiö, joka tarjoaa Suomen kunnille erilaisia palveluja - kuten IT-palveluja. Verkkosivustot-projektin tarkoitus oli tarjota kunnille julkaisujärjestelmä, jossa perustuote sisältäisi kunnissa tarvittavia toimintoja ja antaisi lähtökohdat jatkokehitykselle, sekä kunnan yleisilmeen luomiselle. Projekti oli suurimpia verkkosivuprojekteja Suomessa ja tuotti sivustot muun muassa Mikkelille, Imatralle ja Kajaanille.

TIP Solutions tuli projektiin noin 1.5-vuoden jälkeen projektin alkamisesta tarjoten konsultaatiota ja kehitystyötä. Vaikeuksia tuotti mm. monikielisyys ja deployment -asiat, jotka ovat tunnettuja haasteita Drupal versiossa 7, jossa best practises käytännöt korostuvat. Varma ja tehokas kehitysprosessi vaikuttaa jokapäiväiseen kehitystyöhön, ja sitä kautta laatuun ja kustannuksiin. Onneksi kyseiset haasteet ovat ratkaistu teknisesti paremmin versiossa 8, mutta silti on olemassa parhaita käytäntöjä, miten tehdä kehitystyötä. Esimerkiksi featuren eli ominaisuuksien käyttö on edelleen oleellista, joka mahdollistaa omien komponenttien rakentamisen ja näin koodin tehokkaan uudelleenkäytön,  

Projektissa tehtiin monia asioita oikein - kuten lokaalin kehitysympäristön-, testaus- ja tuotantoympäristöjen käyttö. Uudistetussa kehitys-workflowssa palvelinten provisointi ja deployment-prosessit toimivat jo varmasti ja tehokkaasti.

Tiera verkkosivustot pilkottiin ja myytiin eri yrityksille 2016, jolloin TIP Solutions jäi pois kehitystyöstä.

Yhteenveto

Suuressa projektissa tehokas kehitystyön workflow ja parhaat käytännöt korostuvat. Tämän takia on tärkeää, että kehitystiimillä on kokemusta projektiin valitusta tekniikasta, koska esimerkiksi joka päiväinen kamppailu muutosten testaamisessa ja saamisessa tuotantoon on resurssien hukkaamista.

Luotettavaa ja juostavaa yhteistyötä.
Joni Pinomäki, Projektipäällikkö / Tiera